F&B

F&B

Warsztaty i szkolenia oraz rekrutacje pracowników, prezentacje produktowe dla kierowników gastronomii.

Główne tematy:

  • koszty w gastronomii
  • strategie sprzedażowe
  • motywacje pracowników
  • rekrutacje pracowników
  • trening psychomotoryczny dla menadżerów
  • Instagram
  • warsztaty metodą design thinking